Slutkund: Ericsson

Produktion: Luckyday

Sounddesign, stråk och slagverksarrangemang: Pär Davidsson / Unitedsound