Slutkund: Ericsson

Stråk arrangemang och slagverk samt mix: Pär Davidsson / Unitedsound